სასერტიფიკატო პროგრამები

GAU-ს კურსდამთავრებულები

ელ-კომერციის საერთაშორისო კომპანია OSG

"უცხოელ პარტნიორებთან და ინვესტორებთან მოლაპარაკებისას ფასდაუდებელ დახმარებას მიწევს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში ინგლისურ ენაზე შესწავლილი ბიზნეს კომუნიკაციებისა და მარკეტინგული ტერმინოლოგიის ფლობა..."

პროფესორები და ლექტორები

არჩილ იაკობაშვილი სწავლობდა ლივერპულისა (ინგლისი) და კონსტანცის (გერმანია) უნივერსიტეტებში შემდეგი მიმართულებებით: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები; ფინანსები; სამართალმცოდნეობა. 2011 წელს მას მიენიჭა ეკონომიკის დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი...

DCFTA და სავაჭრო გარიგებები

 საქართველო - ევროკავშირი - ასოცირების შესახებ შეთანხმება და ვაჭრობის პერსპექტივები

კურსის მიზანისაქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, ჰარმონიზაციის პროცესებმა საქართველო არაერთ სფეროში დაახლოვა ევროკავშირის სტანდარტებთან. თუ ხარ მეწარმე და გსურს ბიზნესის გაფართოება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ან გსურს განახორციელო ექსპორტი ევროკავშირში, რადგან ასოცირების შესახებ შეთანხმება რეალურ საბაჟო შეღავათებს გთავაზობს, მაშინ დაგჭირდება გაეცნო იმ ცვლილებებს, რომლებიც შესაბამისად შეეხო ქართულ კანონმდებლობას. კურსი შესაძლებლობას იძლევა დაეუფლო ასევე იმ მიდგომებს, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ ევროკავშირის ეკონომიკური აგენტები სავაჭრო კალკულაციებში; გაეცნო როგორ და რა პრინციპებზე დაყრდნობით მუშაობს კონკურენციული მოდელი ევროკავშირში და შესაბამისად როგორ უნდა წარიმართოს ინდივიდუალური სავაჭრო გარიგება.

კურსი გთავაზობთ ინტეგრირებულ მიდგომას და კომპლექსურად მოიცავს ევროკავშირთან საგარეო ვაჭრობის  მრავალმხრივ ასპექტებს. კურსის ფარგლებში შესაძლებლობა გეძლევათ მიიღოთ ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ქართულ სამართლებრივ სივრცეში და  რა შედეგები შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა პროცესებმა სავაჭრო გარიგებებზე. ხოლო, ევროკავშირის ეკონომიკური სამართლის თემატიკა დაეხმარება მსმენელებს საფუძვლიანად გააანალიზონ საკანონმდებლო ცვლილებათა დინამიკის არსი.

კურსი ასევე მოიცავს ვაჭრობის მოდელირების ტექნიკებს, რითაც მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა დაეუფლოს სათანადო მეთოდებს, რაც მას დაეხმარება ევროკავშირის შიდა ბაზარზე მოქმედ ეკონომიკურ ოპერატორებთან სავაჭრო გარიგებებში, მოლაპარაკებების წარმოებისა და შემდგომ ეტაპებზე. ეს სფერო ოპტიმიზაციისა და მისგან გამომდინარე მოგების მაქსიმიზაციის ტექნიკებს მოიცავს. იგი გვაცნობს „თამაშის წესებს“, რომლის ფარგლებშიც ეკონომიკურ ოპერატორს უკვე ხელი მიუწვდება  ისარგებლოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე უპირატესობებით.

ლექტორები: თეონა მელითაური (საერთაშორისო და ევროპის სამართლის სპეციალისტი, საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდიანტი სტრასბურგის რობერტ შუმანის სახელობის უნივერსიტეტში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი. უშუალოდ მუშაობს ევროკავშირის სამართლთან ჰარმონიზაციის/ტრანსპოზიციის საკითხებზე) და თინა კბილაძე (საერთაშორისო და ევროპის სამართლის სპეციალისტი, საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდიანტი სტრასბურგის რობერტ შუმანის სახელობის უნივერსიტეტში. კომპანია EMTG-ის პარტნიორი, სამართლებრივი ექსპერტი ევროკავშირთან ვაჭრობის საკითხებში).

კურსის ხანგძლივობა: კურსი მოიცავს 4 კვირას, ლექციები ჩატარდება კვირაში 2 ჯერ, ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი (სულ: 8 ლექცია, 24 საათი).

 

კურსის ღირებულება: 650 ₾

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის GAU-ს აქტიურ სტუდენტს ან კურსდამთავრებულს, ასევე ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს მინ ერთი სასერტიფიკატო კურსი აქვს გავლილი.

კურსზე დასარეგისტრირებლად, შეავსეთ აპლიკაცია.

 

კურსის სტრუქტურა:

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გავეცნობით შემდეგ საკითხებს:

  • ევროპის სავაჭრო გარიგებების რეტროსპექტივა (ისტორიული ექსკურსი), ევროპული გაერთიანებებიდან ევროკავშირამდე / ევროკავშირის სამართლის წყაროები.
  • საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების პირობების შედარებითი ანალიზი.
  • ევროკავშირის სამართალთან (EU acquis) ჰარმონიზაცია და სტანდარტიზაცია.
  • ევროკავშირთან ვაჭრობის საბაჟო პირობები, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის  შესახებ შეთანხმება (DCFTA). 
  • ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობა, ნაწილი I, ანუ როგორ მოეპყრობიან თქვენს პროდუქტს   ევროკავშირში?
  • ევროკავშირის საბაჟო კანონმდებლობა, ნაწილიII, როგორ გავიტანოთ პროდუქტი ევროკავშირში,   პრაქტიკული ქეისი.
  • ევროკავშირის საბაჟო კოდექსისა და საქართველოს საბაჟო კოდექსის პროექტის შედარებითი ანალიზი (ვაჭრობის აქტუალური პრობლემატიკა).
  • შეჯამება, ვორკშოპი.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 

თამთა ნიშნიანიძე
სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი
ელ-ფოსტა: tamtanishnianidze@gau.ge
ტელ: 2 20 65 20 (313)