GAU-ს კურსდამთავრებულები

ნოვა ტექნოლოჯი

2012 წელს ჩავაბარე ქართულ-ამერიკულ უნივესიტეტში (GAU) და დღეს ვთვლი, რომ ამ უნივერსიტეტზე არჩევანის გაკეთება ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. GAU-ში დამხვდნენ პროფესიონალი ლექტორები, მათ შორის...

პროფესორები და ლექტორები

მიხეილ მანიამ ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1999 წელს თბილისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში - სადოქტოროდისერტაცია. ის არის 50-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მისი სამეცნიერო ინტერესებია სტოქასტური ანალიზი, ოპტიმალური მართვის თეორია, ფინანსური და სადაზღვევო მათემატიკა...

ირაკლი ქურდაძე

2010 წლის გამოშვება
შემოსავლების მენეჯერი - კავკასიის რეგიონი/Revenue Manager Caucasus
კომპანია ''Pepsico''

მე ვარ ირაკლი ქურდაძე, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის 2010 წლის გამოშვების კურსდამთავრებული - ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა მენეჯმენტის სპეციალობით.

ჩემთვის პირადად აღმოჩენა იყო ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, პირველივე დღიდან აქტიურად ჩავები სტუდენტურ ცხოვრებაში და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ყველა ჩემი მცდელობა, რომ ვყოფილიყავი წარმატებული სტუდენტი.

ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე მინდოდა ამერჩია უნივესიტეტი, რომელიც რეალურად მომცემდა თანამედროვე ბიზნეს განათლებას და შესაძლებლობას დავსაქმებულიყავი კარგად ანაზღაურებად პოზიციაზე.

ვფიქრობდი, რომ საქართველოში არ არსებობდა ბიზნეს სკოლა, სადაც შეგეძლო ევროპული და ამერიკული სტანდარტების შესაბამისი ბიზნეს ლიტერატურით გესარგებლა და მაღალკვალიფიციაური პრაქტიკოსი ლექტორები გყოლოდა, სადაც შეიძლებოდა წარმატებული ყოფილიყავი და მოგეხდინა საკუთარი თავის განვითარება და რეალიზება.

თუმცა, პირველივე ლექციის შემდეგ მივხვდი, რომ GAU იყო ნამდვილად ის რაც მე მინდოდა, უნივესიტეტი, სადაც შეგეძლო გესწავლა თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურით, მოგესმინა პრაქტიკოსი და მაღალკვალიფიციური ლექტორების ლექციები, გქონოდა  სხვადასხვა საინტერესო სემინარებსა თუ კონკურსებში მონაწილეობის შესაძლებლობა და განვითარებულიყავი, როგორც ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტი.

დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მე მივიღე ის ცოდნა, რაც არის ჩემი წარმატების გარანტი და საფუძველი, საძირკველი, რომელზეც შეგიძლია ააშენო მყარი კარიერა.

ასე რომ, ყველა აბიტურიენტს ვურჩევ ვისაც სურს ბიზნეს ადმინისტრირების ძლიერი სპეციალისტი გახდეს, ბიზნეს განათლებას საფუძველი ჩაუყაროს სწორედ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში.