GAU-ს კურსდამთავრებულები

თბილისის საქალაქო სასამართლო; ,,კორძაძის საადვოკატო ბიურო''

ჩემი აზრით, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი არის საუკეთესო საქართველოში. ეს არის უნივერსიტეტი, რომელიც გვთავაზობს საერთაშორისო სტანდარტებს, ზრუნავს იმაზე, რომ თითოეულმა მისმა სტუდენტმა მიიღოს მაქსიმალური პროფესიული განათლება და იყოს საუკეთესო საქართველოს ბაზარზე...

პროფესორები და ლექტორები

ამჟამად მუშაობს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტროს, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, ამასთანავე არის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების აღმოსავლეთის საბჭოს თავჯდომარე...

16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში

„მე არ ვეთანხმები შენს აზრს, მაგრამ მზად ვარ, მოვკვდე იმისთვის, რომ შენ მისი თავისუფლად გამოთქმის საშუალება გქონდეს.“ - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს GAU-ში ვოლტერის ეს სიტყვები გავიხსენეთ და თავისუფლების, ევროპული ლიბერალიზმის კულტურაზე ვისაუბრეთ.

GAU-მ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან „ყოველი მეათე ჩვენგანი“ და მოძრაობა „ინკლუზიური საზოგადოება - საქართველო“ პარტნიორობით 16 ნოემბერს (2016) მიუძღვნა აქცია: „სიტყვა, მუსიკა და ვიზუალური ხელოვნება ტოლერანტობისთვის“, რომელიც მიზნად საზოგადოების მეტ ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობას ისახავდა. აქციამ გააერთიანა მწერლის, GAU-ს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეკატერინე ტოგონიძის საჯარო ლექცია „ტოლერანტობა და ლიტერატურა“; უსინათლო მხატვრის გიორგი ქობელაშვილის პერსონალური გამოფენა და მუსიკალური ნაწილი, რომელიც ინკლუზიურმა ბენდმა EOS-მა შეასრულა.

ამ აქტივობებით ღონისძიება 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესაც გამოეხმაურა და სტუმრებს უსინათლო ხელოვანების გაცნობის საშუალება მისცა. GAU-ს სტუდენტებთან ერთად ღონისძიებას მოწვეული სტუმრები, მათ შორის მწერლები, რეჟისორები და სხვა ხელოვანები დაესწრნენ. საუბრისას კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ტოლერანტობა კაცობრიობის გლობალური კონსენსუსია, რომელიც ადამიანთა უფლებებისა და თანასწორობის პრინციპების გააზრებით მიიღწევა. ამ პროცესის მთავარი საფუძველი კი განათლებაა, ამიტომ სიმბოლურია, რომ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე უმაღლეს სასწავლებელში - ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) აღინიშნა.

საღამოს მხარდამჭერი იყო კომპანია სარაჯიშვილი, რომელიც თავისი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, მუდმივად ერთვება მსგავს აქციებში. დღის ბოლოს ტოლერანტობასა და ხელოვნებაზე თავისუფალი საუბარი კონიაკის თანხლებით გაიმართა.

16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში 16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში
16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში 16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში
16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში 16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში
16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში 16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში
16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში 16 ნოემბერი - ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე GAU-ში